Диамантите и тяхната чистота »

Снимка: Hausel, W. D., 2005, Minerals and Rocks of Wyoming: A Guide for Collectors, Prospectors, and Rock Hounds: Wyoming Geological Survey Bulletin 73, 159 p. Когато говорим за чистота на диаманта, имаме предвид наличието на определени примеси върху и в самия камък. Докато повечето от тях са присъщи на необработения диамант и са съществували от […]

Диамантът – камъкът на победителите »

Диамантът е най-твърдата субстанция, позната на човечеството. Изграден е от кристализиран въглерод, който има уникални свойства в отражението на светлината. Като съставен от един единствен елемент, диамантът е най-чист от всички скъпоценни камъни. Намира широко приложение в бижутерията и за промишлени цели. Качествата на диаманта са породили много легенди. Счита се, че това е камъкът […]